Ένορκες Βεβαιώσεις

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Panagiota.2015
Εικόνα: Panagiota.2015
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/07/2015

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Μήπως έχει κάποιος υπόδειγμα για κλήση-κοινοποίηση σε ένορκη βεβαίωση με το νέο κώδικα;

Έχω ένα παλιό υπόδειγμα αλλά αν κάποιος έχει κάνει με τον καινούργιο κώδικα μήπως θα μπορούσε να μου το στείλει;;

Ευχαριστώ πολύ!!!

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

   Στο παρακάτω κατέληξα:           

 

      Ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

                                             

                                                    ΚΛΗΣΗ

Του XXXX του XXX , κατοίκου XXX , οδός XXX , αριθμ. XXX,  με Α.Φ.Μ.  XXX της Δ.Ο.Υ. XXX

                                                     ΚΑΤΑ

Του XXXX του XXX ,κατοίκου XXX , οδός XXX, αριθμ. XXX

                                                                                                         XXX , …/04/2016

Ενόψει της εκδίκασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου XXX της  με αριθμ. χχχ/  χχχ αγωγής εμού και λοιπών κατά υμών και του χχχ   , διαδικασία τακτική, σας γνωστοποιώ ότι , για την απόδειξη των αγωγικών μου ισχυρισμών , θα λάβω ένορκη βεβαίωση του μάρτυρά μου : ……… του …., ……….., κατοίκου .., ένορκη βεβαίωση που θα ληφθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου XXX , ενώπιον του Ειρηνοδίκου XXX , την    ..η   Απριλίου του έτους 2016 , ημέρα ..και ώρα .. π.μ. . Σας καλώ δε να παραστείτε κατά την εξέταση του προαναφερθέντος μάρτυρα , διαφορετικά σας δηλώνω ότι η λήψη της ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην σας.

Με τη ρητή επιφύλαξη  κάθε  νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’αυτόν προς τον οποίον απευθύνεται , προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στη σχετική έκθεση επίδοσης.

 

                                                                                   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Panagiota.2015
Εικόνα: Panagiota.2015
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/07/2015

Ευχαριστώ πολύ!