ΕΝΣΤΑΣΗ ΙΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Χωρίς απαντήσεις
Neosdikigoros
Εικόνα: Neosdikigoros
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/06/2016

Συνάδελφοι έχω ασκήσει ένσταση- ενδικοφανή προσφυγή κατά Π.Ε.Ε ΙΚΑ στις 8 Ιουλίου 2016. Πότε λήγει το τρίμηνο που απαιτείται να παρέλθει άπρακτο για να έχω δικαίωμα να ασκήσω προσφυγή επί της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενστάεως μου? Μετράω κανονικά και τον Αύγουστο ή μήπως αναστέλλεται η προθεσμία ;