ΕΠΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΗ

Χωρίς απαντήσεις
nnc.fl
Εικόνα: nnc.fl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/12/2015

Καλησπέρα,

Εάν μια αγωγή απορρίφθηκε ως αόριστη και επανακαταθέσω συμπληρώνοντας τις όποιες ελλείψεις, πρέπει να κοινοποιήσω το αποτέλεσμα της απορριπτικής απόφασης στην εναγομένη,πριν καταθέσω τη νέα αγωγή? Επιπλέον, υπάρχει άλλη συνέπεια από την επανέγερση της αγωγής, πέρα από τη διακοπή της παραγραφής? Πληροφορείστε με, παρακαλώ, και για τα σχετικά άρθρα του ΚΠολΔ.