επικαρπωτής- έχει δικαίωνα να ασκήσει διεκδικητική αγωγή????

draminos
Εικόνα: draminos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/12/2009

Έχουν ασκήσει ο ψιλός κύριος και ο επικαρπωτής διεκδικητική αγωγή ακινήτου κατά του πελάτη μου. Ο επικαρπωτής δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει διεκδ. αγωγή. Υπάρχει έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης. Στις προτάσεις μου να περιοριστώ μόνο στις ενστάσεις ή να μπώ και στην ουσία καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς των εναγόντων????????????????? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!!!!

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Ο επικαρπωτης όπως σωστά λες, μπορεί να ασκήσει μόνο τις αγωγές της νομής και όχι την διεκδικητική.
Να προτείνεις και την ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποιησης, και ενστάσεις επί της ουσίας, διότι η αγωγή θα απορριφθεί για τον επικαρπωτή όχι όμως για τον ψιλό κύριο!