επικαρπωτής- έχει δικαίωνα να ασκήσει διεκδικητική αγωγή????

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Ο επικαρπωτης όπως σωστά λες, μπορεί να ασκήσει μόνο τις αγωγές της νομής και όχι την διεκδικητική.
Να προτείνεις και την ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποιησης, και ενστάσεις επί της ουσίας, διότι η αγωγή θα απορριφθεί για τον επικαρπωτή όχι όμως για τον ψιλό κύριο!