ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

 Συνάδελφοι, επαναφέρω το ζήτημα του Επικουρικού Κεφαλαίου

Ερωτώ, σε περίπτωση σύγκρουσης με ανασφάλιστο όχημα από την οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, μας καλύπτει πλέον το Επικουρικό;

αν ναι, είναι προυπόθεση του παραδεκτού της σχετικής αγωγής κατά του ιδιώτη η έγερσή αυτής και κατά του Επικουρικού;