Επικυρωση επίσημου αντιγράφου ληξιαρχικης πράξης θανάτου

Elena K
Εικόνα: Elena K
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/12/2011

θα μπορούσε κάποιος να με διαφωτίσει στο εξής ερώτημα;:Θέλω να επικυρώσω ένα επίσημο αντίγραφο μιας ληξιαρχικής πράξης θανάτου ,προκειμένου να  το δώσω  αύριο στο συμβολ/φο (θα κάνει δημοσίευση διαθήκης και χρειάζεται 2 επίσημα αντίγραφα ληξ πράξης-ένα για το συμβόλαιο και 1 για την αίτηση δημοσίευσης).Τι ακριβώς θα γράψω στο κειμενάκι;

Ακριβές φωτοαντίγραφο από το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου που έχω στην κατοχή μου (?),το οποίο και επικυρώνω σύμφωνα με το άρθρο ....του Κωδ Δικ.

Υπόψη ότι το επίσημο αντίγραφο της ληξ πράξης θα το δώσω στο συμ/φο για να καταθέσει την αίτηση.Μήπως πρέπει να γράψω ''που μου επιδείχθηκε''?

victory
Εικόνα: victory
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/06/2011

γνώμη μου, ποτέ αναφορές σε κατοχή κλπ. "Που μου επιδείχθηκε" πάντα. Και ναι, περιγράφουμε ό,τι ακριβώς επικυρώνουμε, με την προσθήκη "σύμφωνα με το α. ......". Θεωρώ, όμως, πως στην περίπτωσή σου είναι προτιμότερη η επικύρωση από ΚΕΠ. Γενικά ό,τι έγγραφο έχει πάνω εθνόσημο αποφεύγω να το επικυρώνω, αφού μπορεί να καλύψει την ανάγκη αυτή ένα ΚΕΠ  (είναι , ωστόσο, καθαρά προσωπική τακτική...).