ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χωρίς απαντήσεις
konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Συνάδελφοι καλησπέρα, 

Την αγωγή για ανάθεση οριστικής επιμέλειας πρέπει να την κοινοποίησω στην κοινωνική υπηρεσία? 

Ναι μεν υπάρχει πληθώρα αποφάσεων που αναφέρει ότι η μη τήρηση της προδικασίας δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης, μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα, πλην όμως έχω εντοπίσει απόφαση που αναβάλει μέχρι την προσκόμιση της έκθεσης κοινωνικής υπηρεσίας. 

Από την άλλη πλευρά, το 681Γ (που όριζε την προδικασία) έχει καταργηθεί σιωπηρά με τον ν. 4335/2015, συνεπώς σκέφτομαι να μην κοινοποιήσω καθόλου στην κοινωνική υπηρεσία. 

Έχετε κάτι άλλο υπ΄όψιν;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.