ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Χωρίς απαντήσεις
evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Συνάδελφοι, καλημέρα σας.

Μήπως κάποιος μπορεί να με βοηθήσει στο εξής, γιατί σε εγχειρίδια και νομολογία δεν μπορώ να βρω κάτι σχετικό.

Αν εταίρος θέλει να αποχωρήσει από εταιρία, μπορεί να αξιώσει να του αποδοθεί, εκτός από τη μερίδα του, δηλ. την τακτική εισφορά που κατέβαλε, και τυχόν έκτακτη εισφορά, που είχε δώσει στην εταιρία; Σημειωτέον ότι για την επιστροφή της τακτικής εισφοράς υπάρχει σχετική καραστατική πρόβλεψη, για την επιστροφή όμως της έκτακτης το καταστατικό δεν αναφέρει κάτι.

Ευυχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, όποιον με βοηθήσει...