Το ΕΤΑΚ και ο απαράδεκτος τρόπος συλλογής των στοιχείων υπολογισμού του

anemelos
Εικόνα: anemelos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/10/2006

Πέρα απ’ το ζήτημα της ορθότητας της επιβολής μιας επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία (ΕΤΑΚ) και της συνακόλουθης περαιτέρω μείωσης της ικανότητας των πολιτών να αποταμιεύουν, ώστε τυχόν να επενδύουν κατόπιν τα αποταμιευθέντα, αφού επένδυση δίχως κεφάλαια δεν νοείται, προκαλεί απορία και οργή [b]ο τρόπος που η Διοίκηση αποφάσισε να συλλέξει τα στοιχεία[/b] που είναι απαραίτητα για την επιβολή του νέου φόρου.

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι λαμβάνουν «ειδοποιήσεις» από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις οποίες πληροφορούνται ότι στις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβάλει μεταξύ 2005 και 2008 «[b]εντοπίστηκαν σοβαρά λάθη ή παραλείψεις[/b]» και καλούνται να διορθώσουν εντός 15 ημερών τις δηλώσεις τους, αλλιώς «[b]θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις συναλλαγές του με τις ΔΟΥ[/b]».

Είναι όμως απαράδεκτο το κράτος απευθυνόμενο επισήμως και εγγράφως στους πολίτες να τους πληροφορεί ότι έχουν κάνει σοβαρά λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις τους. Γιατί, αφενός ή λάθη έκαναν, ή παραλείψεις ή λάθη και παραλείψεις. Το ότι το υπουργείο δεν διευκρινίζει σημαίνει ή ότι ούτε το ίδιο ξέρει ή ξέρει αλλά θεωρεί επουσιώδες να ενημερώσει επ’ αυτού και τον ενδιαφερόμενο και «κατηγορούμενο» πολίτη.

[b]Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να αναφέρεται ποιο είναι το σφάλμα.[/b] Ιδίως, όταν τάσσεται προθεσμία (15 ημέρες), όταν τάσσεται ο αποκλειστικός τρόπος διόρθωσης των λαθών (μέσω διαδικτύου) και όταν υπάρχει και αόριστη απειλή «προβλημάτων στις συναλλαγές με τις ΔΟΥ». Η αόριστη αναφορά σε σημαντικά λάθη ή παραλείψεις θυμίζει την «Δίκη» του Κάφκα, στην οποία ο κατηγορούμενος Κ διώκεται από την Διοίκηση, καλείται σε απολογία, ανακρίνεται κλπ, χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να του ανακοινώνεται ποτέ τι αδίκημα διέπραξε και εναντίον ποίου.

Επί της ουσίας της ειδοποίησης, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο φορολογούμενος δεν έχει κάνει κανένα λάθος και καμμία παράλειψη. Άλλωστε, αν είχε κάνει λάθος ή παράλειψη, θα είχε ειδοποιηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ όταν υπέβαλε το έγγραφο Ε9, για να το διορθώσει.

Τα λάθη, που όντως υπάρχουν, δεν είναι του φορολογούμενου, αλλά του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι για την καταχώριση των επί των εγγράφων Ε9 γραμμένων στο ηλεκτρονικό σύστημα από απειρία στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αδυναμία στην ανάγνωση και αντιγραφή ή λόγω του φόρτου εργασίας τους, μεταφέρουν λανθασμένα τα γραμμένα επί των Ε9.

Λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα (πάντοτε περισσότερα, περιέργως), προσθήκη επικαρπωτή ενώ δεν υφίσταται, λανθασμένοι περικλείοντες δρόμοι, καταχωρίσεις ακινήτων ως γωνιακών ενώ δεν είναι, αντιγραφή χωρίς ανάγνωση και κατανόηση (πχ, το γραμμένο επί του Ε9 «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» αντιγράφεται στο οικείο πεδίο «Δήμος» του ηλεκτρονικού συστήματος ως «Δήμος Αθηναίων» οπότε και δεν αναγνωρίζεται από το σύστημα αφού δήμος με το όνομα «Δήμος Αθηναίων» δεν είναι καταχωρημένος, αλλά είναι καταχωρημένος απλώς ως «Αθηναίων» ή «Αθήνας»). Στο δε πεδίο του έτους κατασκευής της οικοδομής το ηλεκτρονικό σύστημα δεν «ανέχεται» παρά μία χρονολογία (πχ 1990) και εμφανίζει ένδειξη λάθους όταν τεθούν περισσότερες χρονολογίες, ενώ ένα ακίνητο ενδέχεται να έχει κατασκευαστεί κατά τμήματα, με επεκτάσεις σε διαφορετικές χρονολογίες.

Επίσης, προκύπτει ότι τ[b]ο έγγραφο Ε9 δεν ήταν το κατάλληλο για την συλλογή των απαιτούμενων για τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ στοιχείων.[/b]

Η ειδοποίηση του Υπουργείου δημιουργεί αδικαιολόγητη αγωνία στους παραλήπτες με τις αόριστες αναφορές της , τ[b]α δε λάθη που τελικά υπάρχουν είναι πολύ περισσότερα από όσα και το ηλεκτρονικό σύστημα επισημαίνει[/b] και οφείλονται όλα στην κακή εργασία του Υπουργείου, που κατά απαράδεκτο επίσης τρόπο βάζει τους πολίτες να διορθώνουν τα λάθη των υπαλλήλων του και μάλιστα με απειλές ότι θα τους στερήσει το δικαίωμα να συναλλάσσονται με τις ΔΟΥ…. !

Μπορούσε εξ αρχής (ή και κατόπιν) το Υπουργείο να καλέσει τους πολίτες να υποβάλουν δήλωση της περιουσίας τους σε κατάλληλο έντυπο, συμβατό με τα απαιτούμενα για τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ στοιχεία αντί του να κρύβει την απρονοησία του πίσω από ειδοποιήσεις, απειλές κλπ, αντί του να ρίχνει το φταίξιμο στους πολίτες και αντί να τους υποβάλλει σε περιττή ταλαιπωρία και αγωνία

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1247400600=Αίας Ρετσίνας]
[...][b]Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να αναφέρεται ποιο είναι το σφάλμα.[/b] Ιδίως, όταν τάσσεται προθεσμία (15 ημέρες), όταν τάσσεται ο αποκλειστικός τρόπος διόρθωσης των λαθών (μέσω διαδικτύου) και όταν υπάρχει και αόριστη απειλή «προβλημάτων στις συναλλαγές με τις ΔΟΥ». [...]
Επί της ουσίας της ειδοποίησης, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο φορολογούμενος δεν έχει κάνει κανένα λάθος και καμμία παράλειψη. Άλλωστε, αν είχε κάνει λάθος ή παράλειψη, θα είχε ειδοποιηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ όταν υπέβαλε το έγγραφο Ε9, για να το διορθώσει.

[...]Στο δε πεδίο του έτους κατασκευής της οικοδομής το ηλεκτρονικό σύστημα δεν «ανέχεται» παρά μία χρονολογία (πχ 1990) και εμφανίζει ένδειξη λάθους όταν τεθούν περισσότερες χρονολογίες, ενώ ένα ακίνητο ενδέχεται να έχει κατασκευαστεί κατά τμήματα, με επεκτάσεις σε διαφορετικές χρονολογίες. [...]

Επίσης, προκύπτει ότι τ[b]ο έγγραφο Ε9 δεν ήταν το κατάλληλο για την συλλογή των απαιτούμενων για τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ στοιχείων.[/b]

Η ειδοποίηση του Υπουργείου δημιουργεί αδικαιολόγητη αγωνία στους παραλήπτες με τις αόριστες αναφορές της , τ[b]α δε λάθη που τελικά υπάρχουν είναι πολύ περισσότερα από όσα και το ηλεκτρονικό σύστημα επισημαίνει[/b] και οφείλονται όλα στην κακή εργασία του Υπουργείου, που κατά απαράδεκτο επίσης τρόπο βάζει τους πολίτες να διορθώνουν τα λάθη των υπαλλήλων του και μάλιστα με απειλές ότι θα τους στερήσει το δικαίωμα να συναλλάσσονται με τις ΔΟΥ…. !

Μπορούσε εξ αρχής (ή και κατόπιν) το Υπουργείο να καλέσει τους πολίτες να υποβάλουν δήλωση της περιουσίας τους σε κατάλληλο έντυπο, συμβατό με τα απαιτούμενα για τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ στοιχεία αντί του να κρύβει την απρονοησία του πίσω από ειδοποιήσεις, απειλές κλπ, αντί του να ρίχνει το φταίξιμο στους πολίτες και αντί να τους υποβάλλει σε περιττή ταλαιπωρία και αγωνία
[/quote1247400600]
[size=13]Κάποια σχόλια στις παρατηρήσεις σου, προκειμένου να μην προκληθεί και πανικός:
[b]α.[/b] Η προθεσμία των 15 ημερών άρχεται από την λήψεως του φακέλλου από τον φορολογούμενο, ημερομηνία που δεν βεβαιώνεται από κάποιον επίσημα, συνεπώς δύσκολα μπορεί το Δημόσιο να σού επιβάλει πρόστιμο εκπροθέσμου. Το Δημόσιο ξέρει μονάχα πότε τό έστειλε όχι πότε το έλαβες. Κάνω λάθος; !question Άρα τήν πάτησαν οι φοροσυλλέκτες!

[b]β.[/b] Η αλήθεια είναι ότι τα δήθεν λάθη υπογραμμίζονται από το σύστημα με κόκκινα στοιχεία, ώστε να καταλάβεις ποια -και καλά- είναι τα λάθη!

[b]γ. [/b]Σιγά μην ελέγξουν όλα τα υποβληθέντα Ε9 των φορολουγουμένων. Νομίζεις ότι όλες οι δηλώσεις ελέγχονται; Εδώ είναι Βαλκάνια, φίλε μου! !rolleyes

[b]δ.[/b] Αυτό για το έτος κατασκευής πρέπει να ελεγχθεί. Μήπως πρέπει να γράφεις μόνον την τελευταία χρονολογία, όπως κάναμε, νομίζω, και στις δηλώσεις του Κτηματολογίου; !question Θέλει ψάξιμο, διότι μπορεί να υπάρχει καμιά άγνωστη σε εμάς εγκύκλιο του Υπ. Οιικ. Με ενδιαφέρει και μένα να το μάθω!

[b]ε.[/b] Πραγματικά κάποια "λάθη" θα μπροούσαν να τα είχαν διορθώσει μόνοι τους. Μάλλον θέλουν να μάς εκγυμνάσουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση που μάς έχει υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία! !confused

[b]στ. [/b]Έχεις απόλυτο δίιο για την αναντιστοιχία εντύπου Ε9 και ηλεκτρονικού εντύπου για το ΕΤΑΚ. Αλλά προφανώς θέλουν να κάνουν μια καινούρια αρχή στην κασίδα του φορολογουμένου... !rolleyes [/size]