φπα

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Γνωρίζει κανείς αν η αμοιβή που επιδικάζεται στο δικηγόρο από απόφαση απαλλοτρίωσης υπάγεται σε φπα?