ΦΠΑ και πιστωτικό υπόλοιπο

Χωρίς απαντήσεις
Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

1. Το πιστωτικό υπόλοιπο της περιοδικής τελευταίου τριμήνου 2012 μεταφέρω στην εκκαθαριστική 2012 ;
2. Στην περιοδική πρώτου τριμήνου 2013 τι ακριβώς μεταφέρω : το πιστωτικό υπόλοιπο της περιοδικής τελευταίου τριμήνου 2012 ή το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθαριστικής 2012 ;