ΦΠΑ σε αμοιβή απαλλοτρίωσης

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Οι αμοιβές των δικηγόρων που επιδικάζονται από απόφαση που προδιορίζει τιμή μονάδος σε απαλλοτρίωση έχουν φπα?