ΓΑΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΎ ΜΕ ΕΛΛΗΝΊΔΑ

Zel2018
Εικόνα: Zel2018
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/04/2018

Συνάδελφε μπορεί να παντρευτεί στην Αλβανική Πρεσβεία στην Αθήνα, άλλως στην χώρα του και να επανεισέλθει μετά την πάροδο τριών μηνών, πληρώνοντας και το πρόστιμο για την παράνομη διαμονή του!