ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Natt
Εικόνα: Natt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/06/2015

Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι!!! 

Στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου,το κατασχετήριο θα πρέπει να αναφέρει ρητά πως η δέσμευση του λογαριασμού  περιλαμβάνει και κάθε μελλοντική απαίτηση από τον δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη?? Στη νομολογία και στην ερμηνεία του κώδικα δεν έχω βρεί κάποια συγκεκριμένη αναφορά επί τουτου.Το πρόβλημα είναι οτι η δικηγόρος της Τράπεζας,μας ζητάει να υποβάλλουμε νέο κατασχετηρίο, που να ορίζουμε ότι το ποσό δεσμεύεται και μελλοντικά,(καθώς στο κατασχετήριο μας δεν αναφερόμαστε στη μελλοντική δέσμευση του ποσού)ειδάλλως δεν μπορεί να μας ενημερώσει για το υπόλοιπο του λογαριασμού του οφειλέτη μας, ούτε να προχωρήσει στην απόδοση του πιστωθέντος ποσού. Μήπως γνωρίζει κάποιος τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις??

 

Ευχαριστώ πολύ!!

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

  Μιλάμε, αν κατάλαβα καλά ,  για  το ενδεχόμενο , σε χρόνο  μετά την επίδοση κατασχετηρίου προς την τράπεζα , να πιστωθεί τραπεζικός λογαριασμός του  καθού οφειλέτη . Για την πρόνοια έναντι αυτού του ενδεχομένου  , αρκεί νομίζω να περιληφθεί στο σχετικό κατασχετηρίο η αναφορά ότι " ΚΑΤΑΣΧΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ εις χείρας καθεμιάς από τις προαναφερθείσες ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες ως τρίτης  κάθε -υφιστάμενη ή μελλοντική-  χρηματική απαίτηση  από κάθε   είδους κατάθεση που διατηρεί ο καθού μέχρι του ποσού των (...) "   . Στη συνέχεια , εφόσον η εν λόγω πίστωση λογαριασμού έγινε μέχρι την υποβολή της κατ'άρθρο 985 δήλωσης της τράπεζας , στην τελευταία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εμφανισθείσα μετά την κοινοποίηση κατασχετηρίου απαίτηση ( = η εν λόγω πίστωση ). Δεν είμαι σίγουρος , τί ακριβώς συμβαίνει , εάν η -μη υφιστάμενη κατά τον χρόνο της επίδοσης κατασχετηρίου- απαίτηση εμφανισθεί μετά την παρέλευση του οκταημέρου . (  Γενικότερα πάντως ,το καλύτερο είναι να συνεννοηθείς με την νομική σύμβουλο της τράπεζας. ) 

Natt
Εικόνα: Natt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/06/2015

Σε ευχαριστώ πολύ!!