ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

  Μιλάμε, αν κατάλαβα καλά ,  για  το ενδεχόμενο , σε χρόνο  μετά την επίδοση κατασχετηρίου προς την τράπεζα , να πιστωθεί τραπεζικός λογαριασμός του  καθού οφειλέτη . Για την πρόνοια έναντι αυτού του ενδεχομένου  , αρκεί νομίζω να περιληφθεί στο σχετικό κατασχετηρίο η αναφορά ότι " ΚΑΤΑΣΧΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ εις χείρας καθεμιάς από τις προαναφερθείσες ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες ως τρίτης  κάθε -υφιστάμενη ή μελλοντική-  χρηματική απαίτηση  από κάθε   είδους κατάθεση που διατηρεί ο καθού μέχρι του ποσού των (...) "   . Στη συνέχεια , εφόσον η εν λόγω πίστωση λογαριασμού έγινε μέχρι την υποβολή της κατ'άρθρο 985 δήλωσης της τράπεζας , στην τελευταία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εμφανισθείσα μετά την κοινοποίηση κατασχετηρίου απαίτηση ( = η εν λόγω πίστωση ). Δεν είμαι σίγουρος , τί ακριβώς συμβαίνει , εάν η -μη υφιστάμενη κατά τον χρόνο της επίδοσης κατασχετηρίου- απαίτηση εμφανισθεί μετά την παρέλευση του οκταημέρου . (  Γενικότερα πάντως ,το καλύτερο είναι να συνεννοηθείς με την νομική σύμβουλο της τράπεζας. ) 

Natt
Εικόνα: Natt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/06/2015

Σε ευχαριστώ πολύ!!