κατάθεση αίτησης συναινετικού διαζυγίου

Χωρίς απαντήσεις
VassilisK
Εικόνα: VassilisK
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 29/03/2013

 Στην κατάθεση της αίτησης συναινετικου διαζυγίου στο Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών χρειάζεται να καταθέσω και το ιδιωτικό συμφωνητικό μαζί? Ή αυτό το καταθέτω στη συζήτηση?