Κληρονομητήριο

Χωρίς απαντήσεις
stefanos
Εικόνα: stefanos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/04/2013

     Συνάδελφοι καλησπέρα, μήπως υπάρχει κάποιος υποδειγμα αίτησης για την έκδοση κληρονομητηρίου με τη νέα διαδικασία;