ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ-ΦΠΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Χωρίς απαντήσεις
alrg
Εικόνα: alrg
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/06/2010

Άραγε τα κοινόχρηστα μπαίνουν στις δαπάνες χωρίς ΦΠΑ; Κανονικά δεν πρέπει ο διαχειριστής να εκδίδει βεβαίωση για το σύνολο των δαπανών και για ποιές δαπάνες έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ και να επιμερίζεται στα διαμερίσματα; Βεβαίωση κατ' αναλογία με αυτήν που αναφέρει στις οδηγίες για τη συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2010 (σελ. 43) για τον κωδικό 049. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ευχαριστώ