ΚΠολΔ 693

Χωρίς απαντήσεις
evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Συνάδελφοι, καλησπέρα!

Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά, όποιον μπει στον κόπο να μου απαντήσει.

Δημοσιεύθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων την 06-10-2016, η οποία δέχεται την αίτηση του πελάτη μου.

Αν το δικαστήριο δεν ορίζει με την απόφασή του προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση, έχω υποχρέωση να την ασκήσω εντός 30 ημερών;

Σημειωτέον, ότι η υπόθεση δεν έχει να κάνει με τα οριζόμενα στα άρθρα 715 παρ. 5 και 729 παρ. 5, στα οποία ρητώς προβλέπεται η άσκηση αγωγής για την κύρια απαίτηση εντός 30 ημερών.

Ευχαριστώ θερμά, όποιον διαβάσει τα παραπάνω και αφιερώσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του, για να με διαφωτίσει.