ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Χωρίς απαντήσεις
TP2012
Εικόνα: TP2012
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/07/2012

 Συνάδελφοι, ποιος γνωρίζει να μου πει αν σε υποθεση κτηματολογιου (εκουσία)  η οποια εχει πάρει αναβολή χρειαζεται νεο κτηματολογικο απόσπασμα. Το πρωτο ειναι εσνωματωμένο στην βεβαίωση εγραπτέας υλης.