ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Χωρίς απαντήσεις
efalex
Εικόνα: efalex
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2018

Συνάδελφοι καλησπέρα,

θέλω να ασκήσω αναγνωριστική αγωγή άρ. 6 παρ. 2 ν. 2664/1998 ενώπιον κτηματολογικού δικαστή κατά γνωστού ιδιοκτήτη, του Ελληνικού Δημοσίου, που διεκδικεί μέρος ακινήτου του πελάτη μου ως δασικό (οι αντιρρήσεις που έχουμε ασκήσει δεν έχουν συζητηθεί ακόμα). Η καθ' ύλην αρμοδιότητα (Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο), λαμβάνω υπόψη την αξία του επίδικου τμήματος του ακινήτου ή ολόκληρου;