Κτηματολόγιο-διόρθωση ποσοστού κυριότητας

5 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
mch63
Εικόνα: mch63
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/11/2011

Εντολέας μου έχει στην κυριότητά του 37,5% ενός ακινήτου,το οποίο ποσοστό προκύπτει από δύο αποδοχές κληρονομίας.Κατά την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο,δεν προσκόμισε τη μία αποδοχή κληρονομίας και έτσι φέρεται ως κύριος μόνο του 25%.Μέρος του υπολοίπου ποσοστού ανήκει κατά διάφορα ποσοστά εξ αδιαιρέτου σε συγγενείς του,δυνάμει των ίδιων τίτλων,ενώ υπάρχει και ποσοστό που δεν έχουν αποδεχθεί ακόμα οι άλλοι,εξ αδιαθέτου,κληρονόμοι.Εκτός του εντολέα μου,κανείς άλλος συνδικαιούχος δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας,συνεπώς στο κτηματολογικό φύλλο,το 75% φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.Κατέθεσα στο κτηματολόγιο αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος για το μη δηλωθέν 12,5% του πελάτη μου αλλά απορρίφθηκε και η προθεσμία για αντιρρήσεις έχει ήδη παρέλθει.Η δε Προϊσταμένη μου απάντησε προφορικά ότι πρέπει να γίνει αίτηση του άρθρου 6 παρ.3 με την εκουσία.Θα παρακαλούσα για μια συμβουλή ως προς το πώς πρέπει να χειριστώ το όλο ζήτημα.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Θα καταθέσεις κανονικά αίτηση στην εκουσία για την διόρθωση της εγγραφής ως προς το ποσοστό σου (12,5%). Δεν αλλάζει κάτι επειδή υπάρχει μείζον ποσοστό το οποίο φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

mch63
Εικόνα: mch63
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/11/2011

Γιάννη,σ'ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.Αυτό που μου δημιούργησε κάποιες αμφιβολίες είναι ότι στην αρχή της όλης ιστορίας,αρκετοί συνάδελφοι στους οποίους έθεσα υπόψιν αυτά τα δεδομένα,απάντησαν με βεβαιότητα ότι χωρεί αίτηση διόρθωσης προδήλου και απόρησαν όταν απορρίφθηκε.Η ανησυχία μου είναι αν-,σε περίπτωση που κακώς και εσφαλμένα απέρριψε την αίτησή μου η Προϊσταμένη,κατά της οποίας επίσης κακώς δεν προσέφυγα εντός 15ημέρου-το Δικαστήριο αποφανθεί ότι η διόρθωση μπορεί να γίνει μόνο μέσω της διαδικασίας του προδήλου σφάλματος και απορρίψει την,βάσει του 6 παρ.3, αίτησή μου.(καταλαβαίνεις,τα έξοδα είναι πάρα πολλά και θα μπορούσα να εκτεθώ ανεπανόρθωτα).

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Νομίζω ότι στο απέρριψε, επειδή δεν έχει καταχωρηθεί δικαίωμα από κάποιον από τους συνδικαιουχους και όλο το υπόλοιπο ποσοστό εμφαίνεται ως αγνώστου. Αν θυμάμαι καλά, το ότι δεν προσέφυγες κατά των αντιρρήσεων δεν σου στερεί το δικαίωμα να καταθέσεις την αίτηση του 6παρ.3

mch63
Εικόνα: mch63
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/11/2011

 Το μόνο-πιθανόν-σχετικό που εντόπισα μέσα από τη NOMOS,είναι ότι "η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έκανε εγκαίρως γραπτή παρέμβαση απευθυνόμενη προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ώστε να κοινοποιηθεί η γνωμοδότησή της προς όλα τα μέλη του, επιβεβαιώνοντας ότι από διάταξη νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρηση προδικασίας διά υποβολής αιτήσεως προδήλου σφάλματος πριν την υποβολή αίτησης στην εκούσια δικαιοδοσία για τη διόρθωση αρχικής εγγραφής ΑΓΝΩΣΤΟΥ ιΔΙΟΚΤΗΤΗ. Ταυτόχρονα το έγγραφό της κοινοποιήθηκε και προς τους κ. Κτηματολογικούς Δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών".Επίσης ο Μαγουλάς γράφει ότι στο δικόγραφο της αίτησης αντιρρήσεων μπορεί να σωρευτεί και αίτημα διόρθωσης κατά το άρθρο 6 παρ.3 αφού και οι δύο συζητήσεις υπάγονται στην ίδια διαδικασία.Κι εγώ δε βλέπω πουθενά ότι η κατάθεση αίτησης αντιρρήσεων είναι προϋπόθεση για την αίτηση του 6 παρ. 3.Γιάννη,σ'ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σου.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Οντως, παλιά ειχα βρει μια απόφαση επί αίτησης που σώρευε τα δύο αιτήματα και δεν θυμάμαι να έλεγε κάτι για απαράδεκτο της βασης του 6παρ.3. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχεις πρόβλημα.