κτηματολογιο εκουσια

psychodrama
Εικόνα: psychodrama
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2011

γνωρίζει κανείς αν εκτός από τις προηγούμες εγγραφές  ( η προηγούμενη εγγραφή έκανε την αίτηση, γιατί κήρονόμησε το συγκεκριμένο ακίνητο) πρπ να κοινοποιήσουμε και στους λοιπούς κληρονόμους αν αυτοί δν εγκαθίστανξφ κληρονόμοι στο συγκεκριμέο??

(υπάρχει διαθήκη γ αυτό ξερούμε ότι δν τους αφορά)

tzelis
Εικόνα: tzelis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2008

Αν υπάρχουν συγκληρονόμοι στο συγκεκριμένο ακίνητο, το Δικαστήριο ΜΠΟΡΕΙ να διατάξει την προσεπίκλησή τους. Αυτό πάντως δεν είναι υποχρεωτικό... Σε αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3, ο κληρονόμος ζητά την διόρθωση της αρχικής εγγραφής κατά το ποσοστό του, το υπόλοιπο μπορεί να παραμείνει <<αγνώστου>>. Δες αν ο πελάτης σου έχει κάνει αποδοχή κληρονομίας ΚΑΙ καταχώρισέ την κατ'άρθρο 7α 2664/98.