ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

dimpap
Εικόνα: dimpap
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/04/2009

Ο πελάτης μου σκέφτεται να αποχωρήσει από το διαμέρισμα που μίσθωνε. Σε αυτήν την περίπτωση (δεν έχει ακόμη λήξει ο χρόνος μίσθωσης) χρειάζεται καταγγελία από μέρους του (πχ εξώδικο) ή αρκεί απλά έγκαιρη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή ότι πρόκειται να εγκαταλείψει το μίσθιο;

Mitsaki
Εικόνα: Mitsaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/01/2010

Αν η μίσθωση λήγει σε λίγο καιρό θα σου πρότεινα να τον συμβουλεύσεις να ενημερώσει τον εκμισθωτή του ότι προτίθεται να φύγει. Μάλιστα, την ημέρα που θα φύγει ας υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της μίσθωσης για να είναι καλυμενος. Αν όμως ο εκμισθωτής δεν συμφωνήσει με την πρόωρη λύση της μίσθωσης, μοναδική λύση είναι η καταγγελία με επίδοση εξωδίκου. Προφορική καταγγελία όπως αντιλαμβάνεσαι δεν αρκεί.