Λόγος σφράγισης επιταγής Λήξη Νομιμοποίησης του Εκδότη

Χωρίς απαντήσεις