ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Χωρίς απαντήσεις
vtsampo
Εικόνα: vtsampo
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/09/2015

Συνάδελφοι καλησπέρα.

μετά από αναβολή υπόθεσης στο πολυμελές πρωτοδικείο καταθέσαμε αίτηση προτίμησης για συντομότερη δικάσιμο η οποία έγινε δεκτή. δεν καταθέσαμε νέες προτάσεις προ 20ημέρου παρά αφήσαμε τις παλιές ώστε να μεταφερθούν. Ωστόσο η γραμματέας του ΠΠΑ μας ενημέρωσε ότι εφόσον είχαμε κάνει αίτηση προτίμησης έπρεπε με δική μας επιμέλεια να φροντίσουμε για τη μεταφορά του φακέλου και για την τοποθέτηση της σφραγίδας μεταφοράς. εν τέλει εκείνη έβαλε τη σφραγίδα αλλά μας είπε ότι είμαστε εκπρόθεσμοι.

Σε αυτήν την περίπτωση γνωρίζετε τι συμβαίνει; θεωρούνται οι προτάσεις εκπρόθεσμες; πρέπει να ζητήσω αναβολή;

 

σας ευχαριστώ