Μεταφραση Ππιστοποιητικο γεννήσεως της Λετονίας του 1984 βστα ελληνικά

Χωρίς απαντήσεις
toliskrios
Εικόνα: toliskrios
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/04/2012

Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κανείς δικηγόρος εξουσιοδοτημένος για μια μετάφραση ενός πιστοποιητικού γεννήσεως από την Λετονία του 1984. Το πιστοποιητικό είναι στα Ρώσσικα και Λετονικά και το θέλω να είναι μεταφρασμένο και σφραγισμένο από δικηγόρο-μεταφραστή.

Ευχαριστώ.