Μετάφραση πτυχίων

georged81
Εικόνα: georged81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008

Χρειάζεται να μεταφράσω μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από τα αγγλικά στα ελληνικά. Πρόκειται για φιλικό πρόσωπο που επείγεται να τους καταθέσει εμπρόθεσμα για να δώσει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

α) Χρειάζεται επικύρωση της υπογραφής μου από το ΔΣΑ ή η μετάφραση γίνεται δεκτή απλά με την επικύρωση, σφραγίδα και υπογραφή μου;

β) Επιτρέπεται να κάνω μετάφραση και επικύρωση εν μέσω αποχής;

Ευχαριστώ

Jannis
Εικόνα: Jannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/02/2014

α) Χρειάζεται επικύρωση της υπογραφής από το σύλλογο. 

β) Στο ΔΣΘ επιτρέπεται. Ίσως ένα τηλέφωνο από πριν να ήταν σοφή κίνηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ φρόνιμο θα ήταν αν πριν καταθέτατε τα έγγραφα να επιβεβαιώνατε εάν ο φορέας κατάθεσης απαιτεί οι τίτλοι σπουδών να φέρουν την επισημείωση Apostille.