Ν. 3869/2010

Χωρίς απαντήσεις
evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Συνάδελφοι, καλησπέρα.

1) Στο σχέδιο διευθέτησης του άρθρου 4 παρ. 1 δ' του Ν. 3869/2010 το συνολικό ποσό, που προτείνουμε στους πιστωτές, προτείνουμε να καταβληθεί σύμμετρα σε αυτούς ή, αν κάποιος πιστωτής έχει εξασφαλίσει την απαίτησή του με προσημείωση, προτείνουμε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να ικανοποιήσει προνομιακά τον πιστωτή αυτόν; και

2) Φτιάχνουμε σχέδιο διευθέτησης και για την προστασία της κύριας κατοικίας ή απλώς αιτούμαστε την προστασία της και το πινακάκι με τις δόσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας το φτιάχνουμε στην ενότητα της αίτησης για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών;