νέα διαδικασία

Χωρίς απαντήσεις
Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Σε τακτική πολυμελούς με τη νέα διαδικασία, κρίνεται σκόπιμη και η παράσταση στο ακροατήριο για την προφορική προβολή των ενστάσεων; Θεωρώ πως όχι, τι άποψη έχετε; Ευχαριστώ.