νομιμοποίηση ΑΕ για υποβολή έγκλησης

Χωρίς απαντήσεις
Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Θέλω να καταθέσω για λογαριασμό ανώνυμης εταιρείας έγκληση για ακάλυπτη επιταγή. Η εταιρεία διοικείται από τριμελές Δ.Σ., ενώ την δεσμεύει και εκπροσωπεί δια της υπογραφής του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ερωτήματα: 1) Τι πρέπει να προσκομίσω κατά την υποβολή της έγκλησης για να μην αντιμετωπίσω πρόβλημα νομιμοποίησης. Καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης και πρακτικό Δ.Σ. με την ανάθεση σχετικής εντολής προς εμένα; 2) Το σχετικό πρακτικό πρέπει να φέρει τις υπογραφές όλων των μελών θεωρημένες ως προς το γνήσιο υπογραφής τους από δικηγόρο; 3) Αρκεί ένα πρακτικό και για την κατάθεση της έγκλησης και για την παράσταση στο ακροατήριο; 4) Πρέπει να προτείνω κάποιον μάρτυρα για το ακροατήριο ή λόγω του "τυπικού" χαρακτήρα του αδικήματος δεν συνηθίζεται στην πράξη;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.