ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΗΞΕ

4 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Καλημέρα, 

έχω απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, αλλά το μίσθιο πωλήθηκε σε τρίτον, συνεπώς δεν έχω μισθωτήριο σε ισχύ στο όνομά μου. Μπορώ να κάνω τακτική αγωγή ζητώντας τα μισθώματα, δεδομένου η μισθωτική αγωγή και η διαταγή πληρωμής απαιτεί μίσθωση σε ισχύ? 

lawless
Εικόνα: lawless
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2012

κατά το αρ. 662Α για την έκδοση απόδοσης μισθίου, επί της οποίας δύναται να σωρευθεί και διαταγή πληρωμής για μισθώματα, οι κατά τις αυτές διατάξεις αυτοτελές αίτημα για τα μισθώματα, δηλούται ότι απαιτείται να υπάρχει έγγραφο που να αποδεικνύεται η αρχή της μισθωτικής σχέσης 

Για την δε μισθωτική αγωγή δεν απαιτείται ενεργός μίσθωση.

konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Σε ευχαριστώ πολύ lawless για τον χρόνο σου και την απάντησή σου..

 

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Να κοιτάξεις αν έχει εκχωρηθεί η μισθωτική σχέση στον νέο αγοραστή ή όχι γιατί από αυτό εξαρτάται αν μπορείς να κάνεις αγωγή εσύ ή ο νέος κύριος του ακινήτου.

konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Στη μισθωτική σχέση υπεισήλθε λόγω πωλήσεως ουτως ή άλως ο νέος κτήτορας (έχω βρει και νομολογία σχετικά). Αλλά ενώ αρχικά είχε γίνει και χωριστά συμφωνητικό εκχώρησης απαίτησης των οφειλομένων μισθωμάτων στον νέο κτήτορα, στη συνέχεια έγινε ανάκληση της εκχώρησης, συνεπώς θα καταθέσω αγωγή για λογαριασμό του αρχικου εκμισθωτή.. Έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα.