ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Χωρίς απαντήσεις
apostolialam
Εικόνα: apostolialam
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/12/2012

 ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ Η ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟΥ?