οριστική τιμή μονάδος

x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Πού πρέπει να επιδοθεί αίτηση οριστικής τιμής μονάδος, όταν την απαλλοτρίωση έχει κηρύξει το ελληνικό δημόσιο? Τι πρέπει να προσκομίσω με τις προτάσεις μου?

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Επίδοση στον Υπουργό Οοικονομικών.