παράβολα

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Έχει κανείς εκδώσει δίπλωμα οδήγησης μετά από κλοπή από διάρρηξη αυτοκινήτου? Χρειάζονται παράβολα?