Παράβολο ενδικοφανούς προσφυγής περί μη ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού.

Χωρίς απαντήσεις
azm_1611
Εικόνα: azm_1611
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/10/2012

Συνάδελφοι καλησπέρα!

Γνωρίζει κανείς πόσο είναι περίπου το παράβολο σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής στην περιφέρεια σε περίπτωση μη ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού???