Παραστάσεις ασκούμενων δικηγόρων

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3026/1954 - Κώδικας Περί Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α' 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 Ν.Δ. 4189/1961 (Φ.Ε.Κ. Α' 149), "ο ασκούμενος υποχρεούται να προσαγάγη ... πιστοποιητικόν των αρμοδίων γραμματέων των Δικαστηρίων, ότι συμπαρέστη μετά του παρ' ω η άσκησις ή τινός των συνεργατών αυτού Δικηγόρων, τουλάχιστον τριακοντάκις εν συνόλω ενώπιον δημοσίως συνεδριαζόντων Πρωτοδικείων, Πλημμελειοδικείων, Προέδρου Πρωτοδικών, Εισηγητού δικαστού, Ειρηνοδίκου και Πταισματοδίκου. Το πιστοποιητικόν ασκήσεως του αρμοδίου Γραμματέως των Δικαστηρίων δέον υποχρεωτικώς να αναφέρη το Δικαστήριον ή τον Δικαστήν ενώπιον του οποίου παρέστη ο ασκούμενος, το είδος της υποθέσεως και την χρονολογίαν συζητήσεως, ως και το όνομα του Δικηγόρου μεθ' ου συμπαρέστη. Το εν λόγω πιστοποιητικόν υποβάλλεται μετά των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής εις την επί του διαγωνισμού εξεταστικήν επιτροπήν διά τον προσήκοντα έλεγχον. (...)".

Το άρθρο 8 του Ν. 3026/1954, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 4189/1961, αντικαταστάθηκε, ωστόσο, με το άρθρο 6 του Ν. 723/1977 (Φ.Ε.Κ. Α' 300), σύμφωνα με το οποίο "εις το ταμείον του Συλλόγου καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής οριζόμενον δι' αποφάσεως του Δ.Σ. Επί εκπροθέσμου εγγραφής ή συνεχίσεως της διακοπείσης ασκήσεως το Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου αυξάνει το ποσόν εις το διπλάσιον τουλάχιστον, του καθοριζομένου ως δικαιώματος εγγραφής". Συνεπώς, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 8 του Ν. 3026/1954, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 4189/1961, με την ως άνω (άσχετη!) διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 723/1977, δεν υφίσταται πλέον - με την επιφύλαξη τυχόν άλλες διατάξεις να ορίζουν διαφορετικά - υποχρέωση προσκόμισης κατάστασης παραστάσεων του ασκουμένου δικηγόρου, προκειμένου ο τελευταίος να αποκτήσει το πιστοποιητικό άσκησης και να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την λήψη της άδειας δικηγόρου.

Παρ' όλα αυτά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξακολουθεί να απαιτεί για την χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης την προσκόμιση φωτοαντιγράφου της κατάστασης των παραστάσεων, οι οποίες μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε πρωτοβάθμιο δικαστήριο (πολιτικό, ποινικό, διοικητικό) κατά την δημόσια συνεδρίασή του, τόσο σε τακτική διαδικασία όσο και σε ειδικές διαδικασίες. Η κατάσταση των παραστάσεων πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το Δικαστήριο στο οποίο έγινε κάθε παράσταση, το είδος της υπόθεσης, την χρονολογία συζήτησης και το όνομα του δικηγόρου, και να είναι επικυρωμένη από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου που έγιναν οι παραστάσεις. Αντίστοιχα, το Εφετείο Αθηνών εξακολουθεί να απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικού τριάντα (30) παραστάσεων, το οποίο εκδίδεται από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων στα οποία έγιναν οι παραστάσεις.

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

1. Κανένας ασκούμενος δικηγόρος δεν χάνει τις εξετάσεις λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης των παραστάσεων. Τις παραστάσεις σου θα τις συμπληρώσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο... !wink

2. Δεν χρειάζεται να έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις. !neutral

elenaki
Εικόνα: elenaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2007

Καλησπέρα!Να ρωτήσω κάτι άλλο&εγώ σχετικά με αυτό:πότε θεωρείται ότι συμπληρώνεις μια παράσταση;π.χ. έχω παει σε ειρηνοδικείο&σε πρωτοδικείο να πάρω από μια αναβολή αντίστοιχα.Θεωρούνται 2 παραστάσεις;Και αν συμπληρώσω τις 30 παραστάσεις σε διάστημα μικρότερο των 18 μηνών ή,αντίστροφα,δεν τις συμπληρώσω σε 18 μήνες,τι γίνεται; (είναι πολύ σπαστικό να μην ξέρεις τόσο απλά αλλά σημαντικά πράγματα !burn )

Penny
Εικόνα: Penny
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/12/2007

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!

Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα με υγεία και χαρά!
!smile

Άρτεμις
Εικόνα: Άρτεμις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/09/2007

Οι παραστάσεις από αναβολές θεωρούνται κανονικές παραστάσεις (αρκεί ο γραμματέας να έχει σημειώσει το όνομά σου). Συνήθως οι παραστάσεις γίνονται ως εξής: ο δικηγόρος σου την ώρα που λέει "παρίσταται" προσθέτει "συμπαρίσταται ο ασκούμενος δικηγόρος...". Ο γραμματέας σημειώνει το όνομά σου και είσαι εντάξει. Αν συμπληρώσεις τις 30 παραστάσεις σε λιγότερο από 18 μήνες, δεν αλλάζει κάτι. Απλά περιμένεις να περάσει ο χρόνος της άσκησης. Για να μπορέσεις να συμμετάσχεις στις εξετάσεις πρέπει να έχεις συμπληρώσει περίπου 15 μήνες όταν γίνονται τα γραπτά και οπωσδήποτε τους 18 μήνες όταν γίνονται τα προφορικά. Αν συμπληρώνεις το 15μηνο μέχρι τα γραπτά αλλά όχι το 18μηνο μέχρι τα προφορικά, τότε ζητάς να οριστούν τα προφορικά σε ειδική μεταγενέστερη ημερομηνία που θα συμπληρώνεται το 18μηνο. Αν κοντεύει να τελειώσει το 18μηνο και σου λείπουν παραστάσεις, μην αγχώνεσαι. Θα πας σε κάποιον γραμματέα και θα σου δώσει εικονικές παραστάσεις, κάτι που είναι κοινό μυστικό ότι γίνεται σε πάρα πολλούς ασκουμένους δικηγόρους. Ό,τι και να γίνει, το σίγουρο είναι ότι αποκλείεται να χάσεις τις εξετάσεις λόγω έλλειψης παραστάσεων.

Fethry
Εικόνα: Fethry
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/10/2007

Με την εγγραφή σου στο Σύλλογο, θα σου δώσουν ενα Α4 με Horizontal εκτύπωση 30 γραμμών μπρός πίσω που αντιστοιχούν σε 30 παραστασεις!προσεξε: 1) μην μπλέξεις με πολλά δικαστήρια (κατά προτίμηση μονο ΠρωτΑθ) γιατι στο τέλος θα χρειαστείς βεβαιώσεις από όλα και 2) σε περίπτωση συνεκδίκασης π.χ 30 πινάκια σε μία δικάσιμο μην τις γράψεις όλες!!!χρεάζεται να φαίνονται τουλάχιστον 5?10?(δε θυμάμαι καλά)διαφορετικές παραστάσεις! Καλό κουράγιο!

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

[quote1192024592=Έφη]
2) σε περίπτωση συνεκδίκασης π.χ 30 πινάκια σε μία δικάσιμο μην τις γράψεις όλες!!!χρεάζεται να φαίνονται τουλάχιστον 5?10?(δε θυμάμαι καλά)διαφορετικές παραστάσεις!
[/quote1192024592]
Είσαι σίγουρη; Έχω την αίσθηση ότι σε καμία διάταξη ή, έστω, ανακοίνωση του Δ.Σ.Α. ή του Εφετείου Αθηνών δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. !rolleyes

elenaki
Εικόνα: elenaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2007

Έφη&Άρτεμις,σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απαντησή σας αλλά,να ξέρετε,με ψιλοαγχώσατε!Την προηγούμενη εβδομάδα πήρα μία αναβολή μόνη μου,χωρίς να είναι ο δικηγόρος μαζί μου,στο ειρηνοδικείο Χαλανδρίου&άλλη μία με τον ίδιο τρόπο στο ΠρωτΑθ.Είπα"παρίσταται διά"και το όνομά μου&είδα τη γραμματέα να το σημειώνει κάπου αλλά δεν της έδωσα το χαρτί όπου συμπληρώνονται οι παραστάσεις γιατί δεν ήξερα ότι οι αναβολές είναι παραστάσεις!!! !blink !confused Πρέπει να πάω στα δύο αυτά δικαστήρια στη γραμματεία με τα στοιχεία της υπόθεσης για να βρουν το όνομά μου&να μου συμπληρώσουν το χαρτί ή χάθηκαν αυτές οι παραστάσεις;;; !help

Άρτεμις
Εικόνα: Άρτεμις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/09/2007

Τίποτα δεν χάθηκε! Όποτε έχεις χρόνο, θα πας στην γραμματέα της έδρας με τα στοιχεία της υπόθεσης (διάδικοι και ημερομηνία δικασίμου), θα την βρει και θα σου την περάσει.

elenaki
Εικόνα: elenaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2007

Ευχαριστώ,ευχαριστώ,ευχαριστωωω!!!Θα πάω με την πρώτη ευκαιρία. !woot

Fethry
Εικόνα: Fethry
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/10/2007

!occasion Dear all,
αναφορικά σε μια ερώτηση που μου τέθηκε παραπάνω για το άν όντως πρέπει να φαίνεται στη λίστα των παραστάσεων συγκεκριμένος αριθμός διαφορετικών δικασίμων, οφείλω να ομολογήσω οτι ούτε εγώ το έχω δει γραμμένο κάπου, αλλά με είχε συμβουλέψει ένας συνασκούμενος να το προσέξω γιατί το είχε πάθει.Μάλιστα, θυμάμαι που έτρεχε στο σύλλογο να πάρει καινούρια λίστα άγραφη, μετά να ξαναπάρει τις υπογραφές που ήταν σωστές και να πάρει καινούριες (μαιμού σε παρελθόντα χρόνο που δεν είχε πάει,το γνωστό!) για να προλάβει τις εξετάσεις του. Αξίζει το κόπο όμως να τον ρωτήσω λεπτομέρειες και να επανέρθω με διευκρινήσεις.
Καλό Σαββατοκύριακο σ' όλους!!!! !razz !razz

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εικόνα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/12/2007

Καλημέρα,
είμαι ασκούμενος και μου λείπουνε μερικές παραστάσεις,γνωρίζετε αν μπορεί ο δικηγόρος να καλύψει τις παραστάσεις χωρίς να παρευρίσκομαι στις δίκες? έχω κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν μου επιτρέπει να ταξιδέψω.

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1197319938=ΠΑΠΠΑΣ]
Καλημέρα,
είμαι ασκούμενος και μου λείπουνε μερικές παραστάσεις,γνωρίζετε αν μπορεί ο δικηγόρος να καλύψει τις παραστάσεις χωρίς να παρευρίσκομαι στις δίκες? έχω κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν μου επιτρέπει να ταξιδέψω.
[/quote1197319938]
[size=14]Δυστυχώς, εν Ελλάδι είθισται οι παραστάσεις να "καλύπτονται" και από την ίδια την Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών! !eek Όποιος έχει πάει κτήριο 7, 2ο όροφο, ξέρει πολύ καλά τι λέω. Πόσοι και πόσοι υποψήφιοι συνάδελφοι δεν έχουν συμπληρώσει "διά αντιπροσώπου" εικονικές παραστάσεις εκεί παραινέσει και γραμματέων μάλιστα ... !rolleyes Τέλος πάντων να βοηθη΄σουν θέλουν... !frown
Η γνώμη μου είναι ότι οι παραστάσεις σας πρέπει να είναι γνήσιες. Είναι μεγάλο σχολείο το ακροατήριο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει από νωρίς κάποια απλά πράγματα, που, όταν θα έχετε πάρει την άδεια, θα τρέμετε μην τα κάνετε πείτε ή κάνετε λάθος! !wink [/size]

elenaki
Εικόνα: elenaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2007

Καλησπέρα!Μια ακόμα ερώτηση:Στο ΣτΕ μπορείς να κάνεις παραστάσεις;

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Όχι, δυστυχώς! !frown Παραστάσεις ασκουμένων δικηγόρων γίνονται μόνο σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια πρώτου βαθμού. Και ναι μεν το Συμβούλιο της Επικρατείας όταν δικάζει αιτήσεις ακύρωσης σε πρώτο και τελευταίο βαθμό λειτουργεί κατ' ουσίαν ως... πρωτοδικείο αλλά εξακολουθεί παρόλα αυτά να θεωρείται ανώτατο δικαστήριο για τον λόγο ότι συγκροτείται από ανώτατους δικαστές! !smile

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1197482390=Αλέξανδρος Μαντζούτσος]
Όχι, δυστυχώς! !frown Παραστάσεις ασκουμένων δικηγόρων γίνονται μόνο σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια πρώτου βαθμού. Και ναι μεν το Συμβούλιο της Επικρατείας όταν δικάζει αιτήσεις ακύρωσης σε πρώτο και τελευταίο βαθμό λειτουργεί κατ' ουσίαν ως... πρωτοδικείο αλλά εξακολουθεί παρόλα αυτά να θεωρείται ανώτατο δικαστήριο για τον λόγο ότι συγκροτείται από ανώτατους δικαστές! !smile
[/quote1197482390]
[size=14]Επί το ακριβέστερον, αντιγράφω από τον "πολλάκις λησμονημενο" Κώδικα περί Δικηγόρων:[/size]

[i]"[b]Άρθρον 10[/b]
[b]1.[/b] Διαρκούσης της ασκήσεως ο ασκούμενος δύναται να παρίσταται ενώπιον του Πταισματοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Ειρηνοδικείου, προκειμένου περί ενόρκων βεβαιώσεων του άρθρ.671 του Κ.Πολ.Δικ. και περί διαφορών διαδικασίας των άρθρων 737, 738 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ. Τη εγγράφω εντολή του παρ’ ω ασκείται δικηγόρου δύναται ο ασκόυμενος να παρίσταται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των μικροδιαφορών.
[b]2. [/b]Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμπαρίσταται μετά του παρ’ ω ασκείται Δικηγόρου, ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων συνυπογράφων τας προτάσεις.
[...]"[/i]

elenaki
Εικόνα: elenaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2007

Ε τότε πρέπει να αλλάξω δικηγορικό γραφείο γιατί αυτό που κάνω άσκηση τώρα έχει σχεδόν μόνο στο ΣτΕ υποθέσεις !exclaim Όσες έχει στην Ευελπίδων δε φτάνουν για να συμπληρώσω τις 30 παραστάσεις... !flamed
Και κάτι άλλο:δάβασα στον Κώδικα των δικηγόρων,στο κεφάλαιο των ασκουμένων ότι πρέπει τους πρώτους 12 μήνες της άσκησης να τους κάνεις σε δικηγόρω παρ'Αρείω ή παρ'Εφέταις&τους υπόλοιπους 6 σε πρωτοδίκη η πρόεδρο πρωτοδικών.Τι παει να πει αυτό;;;;;;; !quesexclaim

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1197919167=elenaki]
Ε τότε πρέπει να αλλάξω δικηγορικό γραφείο γιατί αυτό που κάνω άσκηση τώρα έχει σχεδόν μόνο στο ΣτΕ υποθέσεις !exclaim Όσες έχει στην Ευελπίδων δε φτάνουν για να συμπληρώσω τις 30 παραστάσεις... !flamed
Και κάτι άλλο:δάβασα στον Κώδικα των δικηγόρων,στο κεφάλαιο των ασκουμένων ότι πρέπει τους πρώτους 12 μήνες της άσκησης να τους κάνεις σε δικηγόρω παρ'Αρείω ή παρ'Εφέταις&τους υπόλοιπους 6 σε πρωτοδίκη η πρόεδρο πρωτοδικών.Τι παει να πει αυτό;;;;;;; !quesexclaim
[/quote1197919167]
[size=14][b]Άρθρον 6[/b][/size]
[size=12][i][b]1.[/b] Η άσκησις γίνεται [u]των μεν ασκουμένων εν τη έδρα των Πρωτοδικείων Αθηνών Πειραιώς[/u] παρά δικηγόρω παρ’ Αρείω Πάγω ή Παρ’ Εφέταις, [u]των δε ασκουμένων εν τη έδρα των λοιπών Πρωτοδικείων[/u] παρά δικηγόρω παρ’ Εφέταις ή παρά δικηγόρω παρά Πρωτοδίκαις έχοντι παρ’ αυτοίς υπηρεσίαν τουλάχιστον πέντε ετών. Δεν δύναται παρά τω αυτώ δικηγόρω να ασκώνται συγχρόνως πλείονες των τριών πτυχιούχων. [b]Επιτρέπεται η σύγχρονος άσκησις του ασκουμένου εις πλείονας του ενός και μέχρι τριών το πολύ δικηγόρων.[/i]
[color=#ff0000](δεν χρειάζεται να αλλάξεις, λοιπόν, γραφείο, αλλά αρκεί να προσθέσεις ένα ακόμη! !wink )[/color] [/b]
[i][b]2.[/b] ...
[b]3.[/b] Εν αδυναμία εξευρέσεως υπό του πτυχιούχου Δικηγόρου παρ’ ω μέλλει να ασκηθή μεριμνά περί τούτου το Δ. Σ. του οικείο Δικηγορικού Συλλόγου.
[b]4.[/b] Η άσκησις δύναται να γίνη και παρά τω Γραφείω του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή παρά Γραφείω Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Ο αριθμός των ασκουμένων δεν δύναται να υπερβή τους δύο παρ’ εκάστω Γραφείω Νομικού Συμβούλου, και τους πέντε παρά τω Γραφείω του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου. Η τοποθέτησις των ασκουμένων εις τα Γραφεία των Νομικών Συμβούλων ενεργείται διά πράξεως του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου.[/i][/size]

elenaki
Εικόνα: elenaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2007

Εδώ δε τα βγάζω πέρα στο γραφείο που είμαι τώρα, θα προσθέσω κι άλλο;;;Αν εννοείς να γραφτώ και σε άλλο γραφείο&να προσθέτω εικονικές παραστάσεις,αυτό δεν παίζει γιατί δεν έχω κάποιο τόσο γνωστό δικηγόρο που να του έχω τόσο θάρρος.
Anyway, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ&ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ!!! !xmas !lol !wink

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

[quote1198843701=elenaki]Αν εννοείς να γραφτώ και σε άλλο γραφείο&να προσθέτω εικονικές παραστάσεις,αυτό δεν παίζει γιατί δεν έχω κάποιο τόσο γνωστό δικηγόρο που να του έχω τόσο θάρρος.[/quote1198843701]
Δεν χρειάζεται να "γραφτείς" και σε άλλο γραφείο...
...ούτε χρειάζεται να έχεις κάποιον "τόσο" γνωστό δικηγόρο!

Σου στέλνω π.μ. ... !wink