Παράσταση Πολιτικής Αγωγής στο Πενταμελές Εφετείο και Παράβολο

Χωρίς απαντήσεις
Artemisia
Εικόνα: Artemisia
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/01/2018

Συνάδελφοι θα παρασταθώ στο Πενταμελές Εφετείο για λογαριασμό του μηνυτή, κατόπιν Έφεσης του κατηγορούμενου. Ο συνάδελφος που είχε παρασταθεί πρωτόδικα (στο Τριμελές Εφετείο) είχε δηλώσει παράσταση πολ. αγωγής, για 15 € με επιφύλαξη, για την ηθική βλάβη του μηνυτή και δεν είχαν υποβληθεί αντιρρήσεις κατ' αυτής. Στη μήνυση που ήταν του  2016, ο συνάδελφος είχε κόψει ένα παράβολο των10 € για τη μήνυση και ένα των 10 € για την πολ. αγωγή, γιατί τόσο ήταν τότε το κόστος των παραβόλων αυτών. Ξέρω ότι στο Εφετείο επαναλαμβάνω τη δήλωση παράστασης πολ. αγωγής για 15 € με επιφύλαξη, χωρίς να κόψω νέο παράβολο. Μπορεί κάποιος να μου το επιβεβαιώσει; Ευχαριστώ!