ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΦΕΣΗ

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

 Συνάδελφοι,

σε πελάτη μου επιδόθηκε οριστική απόφαση κατά της οποίας άσκησα εμπροθέσμως (εντός των τριάντα ημερών) έφεση.

Τώρα μου λέει ο πελάτης ότι άκουσε πως το νομικό πρόσωπο κατά του οποίου έχω στρέψει την έφεση έχει πτωχεύσει λίγο μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, λογικά η έφεση θα απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης; Θα έπρεπε να έχω στρέψει την έφεση κατά του συνδίκου;