Περίπτερο - Δυνατότητα ανάκλησης άδειας - Πρωτόκολλο διοικητικής απόβολής

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Όσιρις
Εικόνα: Όσιρις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2008

Περίπτερο – Δυνατότητα ανάκλησης άδειας- Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
Μου έχει έρθει η εξής υπόθεση:
Ο πελάτης μου το έτος 2003 πέτυχε υπέρ του την έκδοση αναπηρικής άδειας περιπτέρου λόγω αναπηρίας του άνω 82%. Εκμεταλλευόταν κανονικά το περίπτερο μέχρι τα μέσα του 2008 , οπότε και το εκμίσθωσε στην κόρη του (χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης μίσθωσης περιπτέρου από τον τότε Νομάρχη). Περί τα μέσα του έτους 2009 η κόρη του προέβη σε παύση εργασιών και σταμάτησε να εκμεταλλεύεται το εν λόγω περίπτερο. Ο πελάτης μου συνέχισε εκείνος την εκμετάλλευση του για μερικούς μήνες και στην συνέχεια λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας , το έκλεισε προσωρινά , καθώς υποβαλλόταν σε συνεχόμενες εγχειρίσεις σε Νοσοκομείο της Αθήνας , προκειμένου να μην καταστεί παράλυτος. Ωστόσο , η διάρκεια της διακοπής λειτουργίας διήρκεσε λόγω των εγχειρήσεων και των μετεγχειρητικών συνεπειών μέχρι και τον Απρίλη του παρόντος έτους , οπότε και το επαναλειτούργησε.
Όμως ξαφνικά πληροφορήθηκε ότι στο τέλος του έτους 2010 , το εν λόγω περίπτερο του χαρακτηρίστηκε με πράξη του τότε επαρχείου σχολάζον , η πράξη αυτή επικυρώθηκε από την τότε Νομαρχία , και στη συνέχεια ο δήμος εξέδωσε τον Απρίλη 2011 άδεια αναπηρικού περιπτέρου σε άλλον πολίτη , στην ίδια θέση. Μάλιστα ο άλλος πλέον δικαιούχος κίνησε διαδικασία προκειμένου να εκδώσει ο δήμος πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του πελάτη μου.
Μετά από όλα αυτά:
1)Μπορώ με αίτηση προς το δήμο να ζητήσω την ανάκληση της άδειας του νεότερου δικαιούχου , λόγω ύπαρξης προγενέστερης άδειας του πελάτη μου , δεδομένου ότι με το νόμο Καλλικράτης μεταφέρθηκε στους δήμους η αρμοδιότητα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων?
2) Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να προσβάλλω ενώπιων του διοικητικού πρωτοδικείου τόσο την πράξη του επαρχείου που χαρακτήρισε το περίπτερο σχολάζον , την απόφαση της Νομαρχίας και την άδεια λειτουργίας περιπτέρου που χορήγησε ο δήμος στον αντίδικο ως συναφείς - συνεχόμενες , ζητώντας την ακύρωση τους? Μπορεί να χαρακτηριστεί ένα περίπτερο σχολάζον εκ μόνο του γεγονότος της μη λειτουργίας του , ή θα πρέπει να πεθάνει ο δικαιούχος της άδειας , όπως προβλέπεται στο νόμο?
3)Σε περίπτωση που ο δήμος προβεί στην έκδοση και επίδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρου , μπορώ να ασκήσω ανακοπή κατ’ αυτού ενώπιων του ειρηνοδικείου? Με ποιους λόγους? Αίτηση αναστολής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο? Ή μήπως αρμόδιο είναι για την προσβολή του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής είναι το διοικητικό πρωτοδικείο?

gpan
Εικόνα: gpan
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/10/2009

πρωτοκολλο διοικητικης αποβολης προσβαλλεται με ανακοπη στο ειρηνοδικειο κ αναστολη στο μονομελες.

ως προς την ανακληση της αδειας, τηρηθηκε το δικαιωμα προηγουμενης ακροασης?

 

Όσιρις
Εικόνα: Όσιρις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2008

Δεν ανακλήθηκε η άδεια του πελάτη μου.Παραμένει σε ισχύ , και επειδή πλέον στο χώρο του περιπτέρου του είναι δικαιούχος ο αντίδικος ιδιώτης (στον οποίο εκδόθηκε άδεια περιπτέρου) , του προτείνουν πολιτικά πρόσωπα του δήμου την παραχώρηση άλλου κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση του περιπτέρου , ο όποίος όμως χώρος δεν έχει οριστεί με κάποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου.Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για πολιτική υπόσχεση κενής περιεχομένου.

Γι' αυτό και εξετάζω την δυνατότητα υποβολής κάποιας αίτησης ανάκλησης - αίτησης θεραπείας προς το δήμο (εξώδικα) προκειμένου να προβεί σε ανάκληση της άδειας του αντιδίκου λόγω μη συνδρομής των νόμιμων προυποθέσεων έκδοσης της (χαρακτηρίστηκε το περίπτερο σχολάζον , ενώ δεν ήταν, με πράξη του επαρχείου που επικυρώθηκε από την νομαρχεία). 

Εν τω μεταξύ μία άλλη απορία: Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μέχρι και το τέλος 2010 έπρεπε να κοινοποιηθεί και προς τον αρμόδιο Διευθυντή Νομαρχίας. Μετά όμως την ισχύ του νόμου Καλλικράτη οι Νομαρχίες έχουν καταργηθεί. Η κοινοποίηση αυτή πλέον σε ποιον πρέπει να απευθύνεται? 

Αν κάποιος έχει κάποιο υπόδειγμα ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστο χώρο (και αν είναι δυνατό για περίπτωση περιπτέρου) , θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα!!