Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης

4 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
paris10
Εικόνα: paris10
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/03/2007

 Καλημέρα συνάδελφοι και χρόνια πολλά σε όλους. Έχω εγγράψει μία αγωγή χρησικτησίας σε Κτηματολογικό Γραφείο και μου έδωσαν ένα πιστοποιητικό εγγραπτέας πράξης στο οποίο αναφέρεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο αριθμός ΚΑΕΚ του επίδικου. Δεν θα έπρεπε να αναφέρει και τον τόμο και τον αριθμό των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου όπου είναι γραμμένη η αγωγή; Στο Δικαστήριο αρκεί να προσκομίσω μόνον αυτό το πιστοποιητικό με το ΚΑΕΚ ή πρέπει να πάρω και άλλο που να γράφει τόμο και βιβλίο στο υποθηκοφυλακείο;

        Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Όχι, το πιστοπoιητικό που σου έδωσαν είναι σωστό και αρκεί.

paris10
Εικόνα: paris10
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/03/2007

Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ!

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

Συν/φε, χρόνια πολλά κατ' αρχήν.

Η εγγραφή (πλέον "καταχώριση") γίνεται μόνο στα κτηματολογικά φύλλα του ΚΑΕΚ και όχι στα διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου, το οποίο έχει παύσει πλέον να λειτουργεί (μόνο για εγγραφές που έγιναν έως την ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην εκάστοτε περιοχή)

Οπότε το πιστοποιητικό σου ορθά δεν αναφέρει Τόμο και αριθμό Υποθηκοφυλακειου 

paris10
Εικόνα: paris10
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/03/2007

Ευχαριστώ πολύ!