πληρεξούσιο συναινετικό διαζύγιο

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Αφού στο νέο άρθρο 1441 δεν αναφέρεται πλέον ότι το πληρεξούσιο πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την δικάσιμο, πόσες μέρες πριν πρέπει να έχει εκδοθεί το πληρεξούσιο?