Πληροφορίες από τη Δ.Ο.Υ.

10 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

 Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: κάθε φορά που πηγαίνω στην τοπική Δ.Ο.Υ., προκειμένου να πληροφορηθώ στοιχεία που δεν έχω (πχ το πατρώνυμο ενός αντιδίκου ή το Α.Φ.Μ. του), αμφισβητούν το κατά πόσο νομιμοποιούμαι να ζητώ αυτά τα στοιχεία και μου κάνουν κάθε φορά σκηνή! Έχετε υπόψη σας τί μπορώ να επικαλεστώ (π.χ. κάποιο άρθρο του Κώδικα περί Δικηγόρων), ώστε να τους αποδείξω πως έχω αυτό το δικαίωμα; Ευχαριστώ!

diwup
Εικόνα: diwup
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/11/2010

Ειχα κι εγω παρομοιο θεμα. οπως πολλοι συναδελφοι φανταζομαι.

Για δες το παρακατω ισως βοηθησει.

 

Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους".

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με έναυσμα την υποβολή επιστολής από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σχετικά με την περίπτωση που προσέρχεται σε μία διοικητική αρχή ή ΚΕΠ δικηγόρος προκειμένου να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει τελική διοικητική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του και προκειμένου να άρει τις όποιες αμφισβητήσεις ώστε να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλη τη Διοίκηση, θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99, ΦΕΚ 45/Α΄), "Αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις".

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄), "Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους...".

Μέχρι σήμερα έχει γίνει δεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2690/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004, για την περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, επιτρέπουν την υποβολή αιτήσεων πολιτών προς τη διοίκηση από τρίτα πρόσωπα, μόνο εφόσον αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη γι΄ αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που αντί του ενδιαφερομένου πολίτη και για λογαριασμό του, προσέρχεται στην υπηρεσία για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, πληρεξούσιος δικηγόρος, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων-ΦΕΚ 235/Α΄).

Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία η υποβολή της αίτησης γίνεται από δικηγόρο, ο οποίος υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του πελάτη του, αυτός παραλαμβάνει και την τελική πράξη χωρίς άλλη διαδικασία ή απαίτηση. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης που έχει υποβληθεί από δικηγόρο. Εάν η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθηση αυτής ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, τότε του ζητείται να δηλώσει επί τόπου την πληρεξουσιότητά του, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής ευθύνης τους, αντίστοιχα.

Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 

M4RIA
Εικόνα: M4RIA
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/01/2008

 Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!! Μου λύνεις τα χέρια!!

gpot
Εικόνα: gpot
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2010

Θα το εκτυπωσω για να δειξω την επομενη φορα που οταν χρειαστει να  ρωτησω να μαθω κατι και μου απαντησουν ''προσωπικα δεδομενα κ τι ειστε εσεις που θα σας δωσουμε στοιχεια''.Thanks!!

ZPoul07
Εικόνα: ZPoul07
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/07/2009

Παιδιά συμφωνώ με όλα τα παραπάνω που έγραψε ο/η συνάδελφος divvup αλλά είμαι της άποψης ότι ισχύουν μόνον εφόσον ο δικηγόρος ζητάει να του χορηγηθούν στοιχεία, έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ. που αφορούν τον πελάτη του, για τον οποίο και μόνο θεωρείται ότι έχει την αντίστοιχη εντολή- πληρεξουσιότητα. Στην περίπτωση που ο δικηγόρος ζητάει πληροφορίες που δεν αφορούν το πρόσωπο του εντολέα του αλλά του αντιδίκου του, έχω την εντύπωση ότι ορθώς σου δημιουργούν θέμα στην ΔΟΥ Μ4ΡΙΑ λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εγώ σε παρόμοια περίπτωση που χρειάστηκε να βρω στοιχεία από τη ΔΟΥ που αφορούσαν τον αντίδικο του εντολέα μου αναγκάστηκα να ζητήσω την χορήγησή τους με εισαγγελική παραγγελία. Προκειμένου μάλιστα να σου χορηγηθεί η εισαγγελική παραγγελία πρέπει να αποδειίξεις και το έννομο συμφέρον σου (πχ άσκηση ή απόδειξη αγωγής). Στην περίπτωση προσκόμισης στη ΔΟΥ εισαγγελικής παραγγελίας οι υπάλληλοι είναι άλλωστε υποχρεωμένοι να σου χορηγήσουν τα αιτούμενα στοιχεία χωρίς να σου δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα.

gpan
Εικόνα: gpan
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/10/2009

etsi einai gia stoixeia opoioudhpote plhn tou edolea sou xreiazesai  eisaggelikh paraggelia

fikon
Εικόνα: fikon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/07/2008

Επιπλέον, τόσο ο ΟΑΕΕ όσο και το ΙΚΑ έχουν ζητήσει και πάρει γνωμοδότηση από το ΝΣΚ βάσει της οποίας καλά κάνουν και ζητούν έγγραφη εξουσιοδότηση ακόμη και όταν το αίτημά τους αφορά τον εντολέα-πελάτη τους (βλ. http://www.oaee.gr/client_files/egkyklioi_2010/45-2010.doc)

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Πάντως, απ' ο,τι γνωρίζω, και εισαγγελική παραγγελία να πας στην ΔΟΥ, οι υπάλληλοι την αγνοούν επικαλούμενοι το φορολογικό απόρρητο.

ZPoul07
Εικόνα: ZPoul07
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/07/2009

Εξαρτάται από το αίτημα σου...Στη δική μου περίπτωση ζητούσα να μου χορηγηθεί εισαγγελική παραγγελία για διαφορετικών ειδών πληροφορίες και λόγω απορρήτου ο εισαγγελέας μου απέρριψε κάποια αιτήματα και μου έδωσε την παραγγελία μόνο για κάποια άλλα. Ο εισαγγελέας είναι γνώστης της σχετικής νομοθεσίας και δεν πρόκειται να σου δώσει εισαγγελική παραγγελία στις περιπτώσεις που απαγορεύεται η χορήγηση σε τρίτους κάποιων στοιχείων. Εδώ μιλάμε για απλές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση, αλλά η ΔΟΥ απλώς δεν δίνει τα εν λόγω στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο που τα ζητάει.

teukros8
Εικόνα: teukros8
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/09/2010

Πάντως η εισαγγελική παραγγελία δεν είναι πάντα δεσμευτική για την διοίκηση.

Σχετικά με την εν λόγω προβληματική εκδόθηκε η γνωμοδότηση 3/2009 της ΑΠΔΠΧ.

donna
Εικόνα: donna
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2010

Πάντως,υπάρχει και πιο γρήγορος και πρακτικός τρόπος,αν έχεις κάποια διεύθυνση στα χέρια σου απο συγγενείς ή γείτονες του και θες να επαληθεύσεις,

στελνεις courier και αν το παραλάβει αυτός που ψάχνεις,στέλνεις και δικαστικό επιμελητή !