Πότε προχωράμε σε δικαστική εκτέλεση?

xlaw
Εικόνα: xlaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 27/07/2010

Εάν έχουμε ένα πελάτη του οποίου του χρωστάνε χρήματα από τιμολόγια/εμπορικές πράξεις, πότε τον συμβουλεύουμε να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες είτε αγωγή είτε διαταγή πληρωμής ή άλλο εάν δεν γνωρίζουμε την οικονομική-περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Π.χ. μπορεί τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα να είναι αρκετά με αμφίβολο αποτέλεσμα κυρίως ως προς την είσπραξη της οφειλόμενης απαίτησης. Με βάση ποια δεδομένα συμβουλεύουμε τον πελάτη να προχωρήσει?

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

ένα σημαντικό που πρέπει να προσέχεις είναι η παραγραφή...

βέβαια η διεκδίκηση της απαίτησης, ιδίως εμπορική, έχει να κάνει και με τα λογιστικά τους βιβλία, σε κάποιες περιπτώσεις (πχ ΑΕ), ακόμα και αν δεν εισπραχθεί περνάει στις επισφάλειες (αν δεν κάνω λάθος...), εφόσον έχουν γίνει νομ.ενέργειες-καλύτερα θα σου πει ένας λογιστής