ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ

SteliosV
Εικόνα: SteliosV
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/11/2017

Καλημέρα Συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο μιας επενδυτικής συμφωνίας θέλω να μετατραπούν ορισμένες κοινές μετά ψήφου μετοχές ημεδαπής ΑΕ σε προνομιούχες. Συγκεκριμένα, οι προνομιούχες θα πρέπει να:

  • μην έχουν δικαίωμα ψήφου
  • λαμβάνουν τόκο επί της ονομαστικής τους αξίας με επιτόκιο π.χ. 10%
  • μην έχουν άλλο δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της ΑΕ
  • είναι εξαγοράσιμες σε συγκεκριμένο τίμημα (την ονομαστική τους αξία) σε χρόνο επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος (π.χ. επίτευξη ορισμένων οικονομικών στόχων) ο οποίος δεν μπορεί να προκαθοριστεί με ακρίβεια (και όχι σε χρόνο της ελεύθερης κρίσης/επιλογής του ΔΣ) 
  • μπορεί να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών ή σχηματισμό αποθεματικού μόνο από τις προνομιούχες μετοχές (και όχι από το σύνολο των μετοχών) με βάση συγκεκριμένη μαθηματική φόρμουλα

Δεν περιμένω καταληκτική απάντηση ως προς το αν είναι νόμιμο ή όχι το παραπάνω σχήμα. Άποψή μου είναι ότι παρόλο που δεν προβλέπονται ρητά στον Ν2190/1920 όλα τα παραπάνω, δεν είναι και αντίθετα σε αυτόν. Επιπροσθέτως, το παραπάνω σχήμα αυτούσιο μπορεί να περπατήσει σε ξένα εταιρικά δίκαια (βλέπε ALPECs) και πιστεύω ότι είναι πραγματικά κρίμα να κάνουμε τις δουλειές αυτές μόνο με ξένες εταιρείες και να μην προσπαθούμε να φέρουμε σύγχρονες εμπορικές και εταιρικές πρακτικές και στον τόπο μας. Προφανώς κάθε σκέψη και σχόλιο ευπρόσδεκτα και αν κάποιος έχει παρόμοια εμπειρία ή έχει διαβάσει κάτι σχετικό, θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε.

Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: Σε ποια υπηρεσία μπορώ να υποβάλω ερώτημα για το αν το παραπάνω σχήμα είναι νομικά εντάξει, με ποια διαδικασία και αν έχω ελπίδες να μου απαντήσουν σε εύλογο χρόνο. Πιστεύω πως μάλλον αρμόδια είναι η Περιφέρεια της ΑΕ, καθώς αυτή θα πρέπει να εγκρίνει το τροποποιημένο καταστατικό της ΑΕ, αλλά δεν είμαι και βέβαιος.

 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Συνάδελφε σου έστειλα πμ