ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΕΦΕΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

8 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
GM
Εικόνα: GM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/06/2008

Θα ήθελα να με βοηθήσει όποιος γνωρίζει κάτι για το εξής διαδικαστικό : έχω περίπτωση προσδιορισμού έφεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου (διαδικασία αυτοκινήτων), όπου η έφεση κατατέθηκε πριν 2 χρόνια αλλά δεν προσδιορίστηκε δικάσιμος. Η έφεση ορθώς απευθυνόταν ενώπιον του ΠολΠρωτ. Τώρα όμως με το νέο νόμο για την Πολιτική Δικονομία οι εφέσεις των αποφάσεων των ειρηνοδικείων υπάγονται στα Μονομελή, το δε άρθρο 72 του νόμου (3994/2011) για το μεταβατικό δίκαιο είναι λίγο ασαφές και δεν ξέρω πλέον ενώπιον ποιου δικαστηρίου απευθύνεται η ασκηθείσα έφεση. Αν πλεόν πρέπει να απευθυνθεί ενώπιον του Μονομελούς, σε ποιο κτήριο γίνεται ο προσδιορισμός και πως θα γίνει η διόρθωση του δικογράφου της έφεσης ως προς το δικαστήριο (εννοώ στην επικεφαλίδα το ενώπιον) τόσο του κατατειθειμένου όσο και των αντιγράφων που πρέπει να επιδώσω;

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Νομίζω ότι έχει δίκιο ο  ερωτών , με την έννοια ότι, στην περίπτωση αυτή , η γραμματεία του πρωτοδικείου , στην οποίαν φέρνουμε αντίγραφο της έφεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου  , διορθώνει - οίκοθεν - την επικεφαλίδα ως προς το δικαστήριο ( από  ενώπιον του πολυμελούς σε ενώπιον του μονομελούς ) και στη συνέχεια προσδιορίζει δικάσιμο του μονομελούς . Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει ?  

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Aν η έφεση κατατέθηκε πριν την 15.7.2011, το Πολυμελές εξακολουθεί να ειναι αρμόδιο (άρθρο 72 παρ. 13 ν. 3994/2011)

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Η παρ. 13  αναφέρεται στην αρμοδιότητα των μονομελών εφετείων για εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων μονομελών πρωτοδικείων . Η περίπτωση που με απασχολεί δεν αντιμετωπίζεται από τις παραγράφους 2 και 4  ?

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Συμεών, επειδή έχω ίδια περίπτωση και κατέληξα, χωρίς βεβαιότητα, στο συμπέρασμα που είπα πριν (αν και οντως το άρθρο μιλάει για τις αποφάσεις του Μονομελούς) πήγες την έφεση και στο διόρθωσαν από Πολυμελές σε Μονομελές;

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Επίσης, ο Βαθρ/ης στην ερμηνεία λέει ότι η διάταξη του 17 Α δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις που η έφεση είχε ασκηθεί ΠΡΙΝ από την ισχύ του νόμου.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Όχι ακόμη .. αλλά γνωρίζω ότι αυτό ακριβώς έγινε σε ανάλογη περίπτωση και αναρωτιέμαι εάν είναι σωστό.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Τελικά πήγα και μου έδωσαν δικάσιμο μονομελούς ( με διόρθωση με το χέρι της επικεφαλίδας του δικογράφου όπως λέει ο πρώτος ).

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Γιάννη , σε ποιο Δικαστήριο τελικά προσδιόρισες την έφεση;( Γιατί η δικάσιμος πλησιάζει και ο φόβος μου είναι , μήπως τελικά το μονομελές κηρύξει εαυτό αναρμόδιο..)