προσδιορισμός έφεσης

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Έχω ασκήσει έφεση,χωρίς να την έχω προσδιορίσει και βλέπω ότι δεν την προσδιορίζει ούτε ο αντίδικος. Πρέπει να κάνω κάτι?

JohnnyK.
Εικόνα: JohnnyK.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/10/2009

 Την έφεση την προσδιορίζει αυτός που έχει συμφέρον να βγει η απόφαση του εφετείου (πχ ο νικήσας πρωτοδίκως ενάγων βιάζεται να προσδιορίσει την έφεση που άσκησε ο ηττηθείς αντίδικος του, για να έχει τελεσίδικη, άρα εκτελεστή, απόφαση).

x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Ο αντίδικός μου έχει συμφέρον, αλλά δεν την προδιορίζει.

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Αφού έχει συμφέρον, αλλά δεν την προσδιορίζει τότε απλά επιδιώκει στο να το κάνεις εσύ για να γλιτώσει τα έξοδα!