ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΔΔΑ- ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Χωρίς απαντήσεις
artz
Εικόνα: artz
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/04/2013

 Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να έχει κάνει προσφυγή στο ΕΔΔΑ??

Η εξάμηνη προθεσμία ξεκινάει απο την αρχιεοθέτηση της απόφασης του ΑΠ, οπότε μόνο μπορείς να πάρεις και επίσημο αντίγραφο, ή απο τη δημοσίευση?

Στον ΑΠ μου είπαν ότι είναι απο την αρχειοθέτηση γιατι πιο πριν ο διάδικος δε δικαιούται να λάβει ούτε καν σχέδιο της απόφασης και μου έδωσαν και σχετική βεβαίωση.

Ωστόσο θα ήθελα και την εμπειρία κάποιου συναδέλφου

Ευχαριστώ