προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεως

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Ξέρει κανείς ποιο ένδικο μέσο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να προσβάλω αποτελέσματα (πίνακα κατάταξης) προκήρυξης και κατ΄επέκταση να ακυρωθεί όλος ο διαγωνισμός?